مشخصات مدرس
اصغر قیصری

مدرس و برگزار کننده
مدرس دروس ریاضی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.