دوره های آموزشی

دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها
دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها

تاریخ شروع: 1398/11/16
دوره ریاضی متوسطه جهت آزمون تیزهوشان و مدارس برتر (پایه های هفتم، هشتم، نهم)
دوره ریاضی متوسطه جهت آزمون تیزهوشان و مدارس برتر (پایه های هفتم، هشتم، نهم)

تاریخ شروع: 1398/11/17
دوره ریاضی پایه پنجم و ششم جهت آزمون مدارس برتر تیزهوشان
دوره ریاضی پایه پنجم و ششم جهت آزمون مدارس برتر تیزهوشان

تاریخ شروع: 1398/11/15