• دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها

 • هزینه ثبت نام در دوره : 5,600,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/29
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/16 تاریخ پایان دوره : 1399/1/30
  • دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان