• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها
  دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها

  تاریخ شروع: 1398/11/16
  دوره ریاضی متوسطه جهت آزمون تیزهوشان و مدارس برتر (پایه های هفتم، هشتم، نهم)
  دوره ریاضی متوسطه جهت آزمون تیزهوشان و مدارس برتر (پایه های هفتم، هشتم، نهم)

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  دوره ریاضی پایه پنجم و ششم جهت آزمون مدارس برتر تیزهوشان
  دوره ریاضی پایه پنجم و ششم جهت آزمون مدارس برتر تیزهوشان

  تاریخ شروع: 1398/11/15
 • دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها
  دوره آموزشی تقویت ریاضی دهم تمامی پایه ها

  تاریخ شروع: 1398/11/16
  دوره ریاضی متوسطه جهت آزمون تیزهوشان و مدارس برتر (پایه های هفتم، هشتم، نهم)
  دوره ریاضی متوسطه جهت آزمون تیزهوشان و مدارس برتر (پایه های هفتم، هشتم، نهم)

  تاریخ شروع: 1398/11/17
  دوره ریاضی پایه پنجم و ششم جهت آزمون مدارس برتر تیزهوشان
  دوره ریاضی پایه پنجم و ششم جهت آزمون مدارس برتر تیزهوشان

  تاریخ شروع: 1398/11/15

مدرسان

اخبار و بلاگ